استاندار: شهرداران غیرمتعهد به کار در خوزستان برکنار می شوند

استاندار خوزستان گفت: شهردارانی که در استان کم کاری می کنند و به تعهدات و وظایف خود عمل نمی کنند از کار برکنار می شوند....
1400/05/04
طراحی و پیاده سازی: راد وب